TJ Gibon

S kým spolupracuje Makak aréna? Kdo se vám stará o děti na kroužcích, pořádá závody,…?

Spolek TJ Gibon Jablonec nad Nisou má tradici již od 1. ledna 2014. Jedná se o partu lidí a instruktorů, která se snaží vytvářet optimální podmínky pro rozvoj lezení a pečovat o uspokojování potřeb členů v oblasti tělovýchovy a sportu. Instruktoři spolku v Makak aréně vedou lezecké kroužky s vašimi dětmi, starají se o ně a snaží se předat své instruktorské dovednosti a zkušenosti dalším generacím.

Děkujeme městu Jablonec nad Nisou za podporu.

Spolek také pořádá různé závody, lezecké tábory a další aktivity.

Nahoru