TJ Gibon

S kým spolupracuje Makak aréna? Kdo se vám stará o děti na kroužcích, pořádá závody,…?

Spolek TJ Gibon Jablonec nad Nisou má tradici již od 1. ledna 2014. Jedná se o partu lidí a instruktorů, která se snaží vytvářet optimální podmínky pro rozvoj lezení a pečovat o uspokojování potřeb členů v oblasti tělovýchovy a sportu. Instruktoři spolku v Makak aréně vedou lezecké kroužky s vašimi dětmi, starají se o ně a snaží se předat své instruktorské dovednosti a zkušenosti dalším generacím.

Děkujeme městu Jablonec nad Nisou za podporu.

Libereckému kraji 

Liberecký kraj.png (4 KB)

Národní sportovní agentůře

Národní sport. agentura.png (33 KB)

Spolek také pořádá různé závody, lezecké tábory a další aktivity.

Nahoru